Logo Rescue Povazie

0951 112 112

Partneri

TSK logo text pod velke

Členské  Logo RP 200px

Pre rok 2024 bol schválený členský príspevok vo výške:

10 €

Text pre príjemcu: Clenske 2024 - Priezvisko Meno

IBAN: SK47 7500 0000 0040 2806 3589

 

Kynológovia 

Kynologovia

logo KZZ SR mini 300x300

     Kynológia sa stala neodmysliteľnou súčasťou záchranných zložiek. Preto sme vytvorili ako jednu z prvých zložiek kynológiu. KZB PB - kynologická záchranná brigáda Považská Bystrica ktorá je súčasťou KZZSR - Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky. Naši členovia sa tejto oblasti venujú už dlhé roky. Dosiahli aj tie najvižšie skúšky podla medzinárodného skúšobného poriadku. Zúčastňujú sa pátracích akcií po stratených a nezvestných osobách. Kde sa im podarilo nájsť stratených a zranených ľudí ale bohužiaľ aj nebohých.


     V tejto oblasti máme aj mnoho mladých členov ktorých pripravujeme na skúšky a rôzne preteky. 

RP KZB PB 13 5 2018 1

RP KZB PB 5 5 2019

RP kynologia 2018 1 

Kynologická záchranná brigáda Považská Bystrica (Facebooková stránka)

KYNOLOGICKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR SLOVENSKEJ REPUBLIKY (oficiálna web stránka)

 

Video 8.8.2018 tréning ruina + les 

https://www.facebook.com/watch/?v=813708978823601