Logo Rescue Povazie

0951 112 112

Partneri

TSK logo text pod velke

RESCUE Považie záchranný systém

je občianske združenie ktoré vzniklo 21. 4. 2020. Naši členovia sa venujú záchranárskej činnosti už viac ako dvadsať rokov. V športovej činnosti sa zúčastňujú aktívne na medzinárodných súťažiach. Rovnako sa venujú rôznym športom, aktivitám, záujmovým činnostiam v rôznych chovateľských, športových kluboch. Stretávame sa už dlhšiu dobu, máme za sebou viacero pátracích akcií, školení, kurzov, športových podujatí, výletov, ktoré nás spájajú, prehlbujú nám vedomosti a pripravujú na rôzne udalosti. Za účelom spojenia rôznych odborov a vedomostí z viacerých oblastí vzniklo občianske združenie RESCUE Považie záchranný systém.

Vedenie združenia:

Predseda

Slavomír Turčáni

Podpredseda

Ing. Juraj Dolník

Hospodár

Martina Jurisová

Kontrolný orgán

MUDr. Miroslava Búriková

 Ciele a činnosť RESCUE Považie

Hlavným cieľom Rescue Považie je rozvoj a poskytovanie záchranárskej služby a pomoci pri mimoriadnych udalostiach, zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia, podpora, ochrana a rozvíjanie ľudských hodnôt, života a životného prostredia.

Hlavnou činnosťou RESCUE Považie je pomoc pri dohľadávaní stratených a zranených osôb po celom území SR a štátov EÚ, v mimoriadnych prípadoch aj v iných štátoch v súlade s právnymi predpismi. Na základe telefonickej alebo písomnej požiadavky orgánov štátnej správy, samosprávy alebo zložiek integrovaného záchranného systému SR, EU alebo iných štátov.

Činnosť združenia je zameraná na:

a) Poskytovanie pomoci a záchranárskych prác

b) Rozvoj záchranárskej služby a poskytnutie pomoci (súčinnosti) pri záchranárskych prácach

c) Odborná príprava, školenia a výcvik pre záchranárske práce

d) Pomoc pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí

e) Organizácia kultúrno-spoločenských a športovo - rekreačných podujatí pre širokú verejnosť

f) Vzdelávanie a prevencia v oblasti kriminality, ochrany zdravia a životného prostredia

g) Rozvoj a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia

h) Rozvoj vzdelávania a poskytovania prvej pomoci a širokej prevencie pred úrazom

i) Rozvoj záchranárskeho systému a spolupráca so zahraničnými zložkami

j) Regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu, ochrana životného prostredia.