Logo Rescue Povazie

0951 112 112

Partneri

TSK logo text pod velke

Členské  Logo RP 200px

Pre rok 2024 bol schválený členský príspevok vo výške:

10 €

Text pre príjemcu: Clenske 2024 - Priezvisko Meno

IBAN: SK47 7500 0000 0040 2806 3589

 

PowerPoint prezentácia RESCUE Považie záchranný systém:

Prezentácia RESCUE Považie záchranný systém

 

JPG súbor Tlačivo na poskytnutie 2%:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby