Skúšky záchranárskych psov 13. - 14.11.2021

     RESCUE Považie organizovalo v dňoch 13. - 14. 11. 2021 skúšky záchranárskych psov podľa medzinárodného skúšobného poriadku IRO v lese, ruine a stope. Na tieto skúšky sme museli dostať povolenie až zo Štrasburgu kde je sídlo medzinárodnej organizácie IRO.

2021 11 13 14 Skusky zachranarskych psov 250

     Vyslaný skúšobný komisár Pavel Šabacký mal za úlohu preveriť výcvik, pripravenosť a odolnosť psov a ich psovodov, pretože nielen pes musí byť pripravený, ale aj psovod musí vedieť riešiť situácie, ktoré vzniknú počas pátracej akcie.

     Preto skúšobný komisár dáva psovodovi otázky, zamerané na organizáciu, orientáciu a taktickú pripravenosť. A to takým spôsobom, že najskôr popíše simulovanú situáciu, čo sa stalo a psovod musí dostatočne popísať postup a zvoliť taktiku prehľadávania určeených priestorov.

     Máročnosť týchto skúšok sme mali sťaženú aj tým, že máme nových členov psovodov a naplánovali sme dve rôzne skúšky. Na sobotu sme naplánovali skúšku v prehľadávaní lesného nepriehľadného porastu a nedeľu prehľadávanie v ruine.

     V takomto určenom priestore museli psy nájsť ukrytých figurantov. Ten kto mal už spravenú skúšku v lese mohol spraviť skúšku v stopovaní.

     Väčšinou sa na takéto skúšky pripravuje psovod so psom samostatne na jeden druh skúšky. Vzhľadom na to, že sme dali dôraz na veľkú prípravu na tieto skúšky, stavili sme na to, že sa psy a psovodi zvládnu prihásiť na dve rôzne skúšky. Našim členom to naozaj vyšlo. Spravili sme deväť skúšok vo všetkých kategóriách - les, rina, stopa, čo nás veľmi potešilo.

     Na tieto skúšky pricestovali psovodi z rôznych klubov z celého Slovenska. Náročnosť skúšok potvrdilo aj to, že boli aj takí, ktorým sa nepodarilo skúšku spraviť. Na vyhodnotení im skúšobný komisár poprial aj napriek neúspechu, aby si z toho zobrali ponaučenie a popracovali na odstránení chýb, ktoré spravili nielen psy, ale aj psovodi. Pretože komisár hodnotí dvojicu psovoda a psa. Boli situácie, kedy spravil psovod chybu a pes ju už nedokázal do konca uplynutia vymedzeného času na skúšku napraviť.

     Organizátori prichystali aj veľké prekvapenie pre účastníkov, ktorí sa to dozvedeli až pri vyhodnotení. Vzhľadom na to, že sa prihlásilo veľa psovodov a účasť bola veľká, tak sme sa rozhodli spraviť aj vyhodnotenie najlepší si mohli odviezť ocenenie v podobe nielen spravenej skúšky, ale aj umiestnenia podľa získaných bodov a prevziať diplom a krásny pohár na pamiatku.

Umiestnenie našich členov:

Plocha les RH-FLV
1. miesto Anna Dudunová so psom Anne Maundfrom The Stone Cross

Stopa RH-FV
1. miesto Slavomír Turčáni so psom Xaver Iveron

Ruina RH-T V
3. miesto Július Ftorek so psom Solo of Aiwaks Paradise

Plocha les RH-FLA
1. miesto Žaneta Zoubková so psom Agie Catyleya Kingdom
2. miesto Slavomír Turčáni so psom Xaver Iveron

 Viac fotiek nájdete v galérii